1. Promotie en organisator
De organisator van de actie “Makita” (hierna te noemen “Actie”) is James Hardie Netherlands B.V. (hierna te noemen “Organisator”). Op deelname aan de actie zijn uitsluitend de volgende deelnemingsvoorwaarden van toepassing.

2. Voorwaarden en verwerking
2.1 De Actie vindt uitsluitend plaats in de periode van 01.07.2023 tot 31.12.2023.
2.2 De Actie is uitsluitend bestemd voor kopers van fermacell® Therm25™.
2.3 Alle deelnemers aan de Actie die binnen de bovengenoemde periode bij deelnemende handelaren een bestelling plaatsen voor fermacell® Therm25™ van 80m² (standaard vierkante meter) of meer, ontvangen bij de eerste bestelling en eenmalig naar keuze een Makita DFS452ZJ 18V schroevendraaier in Mbox, exclusief accu’s en oplader of Makita DFR550ZJ 18V Li-Ion accu schroefautomaat / bandschroefmachine body in Mbox – 25-55mm exclusief accu’s en oplader. Het ontvangen gereedschap is geschikt voor gebruik met fermacell® producten.
2.4 Om in aanmerking te komen voor de Actie dient de koper na aankoop (binnen 10 werkdagen) een kopie van de factuur waaruit het aantal gekochte vierkante meters fermacell® Therm25™ blijkt  per e-mail te sturen aan James Hardie Netherlands B.V. via het volgende e-mailadres:
marketing-nl@jameshardie.com. Daarbij geeft de koper aan welk gereedschap hij wenst te ontvangen en het verzendadres van het gereedschap.
2.5 Bestellingen die binnen de bovenstaande periode zijn gefactureerd, maken deel uit van deze Actie of zolang de voorraad strekt.
2.6 Na ontvangst van de kopie factuur verstuurt James Hardie Netherlands B.V. binnen ca. 10 werkdagen het geselecteerde gereedschap aan de koper.
2.7 Door deelname aan de Actie gaan alle deelnemers ermee akkoord dat hun gegevens kunnen worden doorgegeven aan een externe partij voor het maken van een offerte. Verder gaan alle deelnemers ermee akkoord dat James Hardie Netherlands B.V. of partners per e-mail of telefoon contact mogen opnemen om een offerte te verstrekken.

3. Uitsluiting van de actie
3.1 Het recht op deze Actie is niet overdraagbaar en geldt alleen voor klanten die voor de eerste keer fermacell® Therm25™ kopen. Deelnemers kunnen derhalve slechts eenmaal aan de Actie deelnemen.
3.2 Handelaren zijn uitgesloten van de Actie. Alleen klanten van handelaren komen voor de Actie in aanmerking.
3.3 In geval van overtreding van deze voorwaarden behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de Actie.
3.4 Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins voordeel behalen door manipulatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als facturen qua datum vervalst zijn om binnen de Actieperiode te vallen.

4. Mededelingen en meta-voorwaarden
4.1 De wedstrijd is niet geassocieerd met Meta en wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Meta.
4.2 Deelnemers kunnen geen enkele claim indienen tegen Meta op grond van deelname aan de Actie of het verkrijgen van een prijs in het kader van de Actie.
4.3 Eventuele vragen of opmerkingen van deelnemers dienen uitsluitend te worden gericht aan de Organisator en niet aan Meta.

5. Slotbepalingen
5.1 Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.
5.2 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.